top of page

PŘIPRAVUJI

Kroužek dramatické výchovy pro děti ve věku 8 - 10 let v Benešově.

V případě zájmu mě kontaktujte na email korecovakristina@gmail.com.

Dramatická výchova rozvíjí dítě v několika oblastech a to:

  • sociální rozvoj

  • komunikativní dovednosti v celé šíři,

  • obrazotvornost a tvořivost,

  • kritické myšlení,

  • emocionální rozvoj,

  • pozitivní sebepřijetí,

  • estetický rozvoj, umění a kultura.

bottom of page